Podwójnym kliknięciem na każde słowo w oknie źródłowym lub docelowym wyświetla się tłumaczenie słownika w oknie rozpakowanym po prawej stronie.